BEAXY EXCHANGE: AirDrop 50 Coin Sàn BXY. 30/1 Mở Sàn.

30-1 lên sàn riêng và cho giao dịch ngay.Anh em nào chưa làm nhớ làm nhé. 

BEAXY EXCHANGE

Nhận 50 BXY + 10 BXY/Ref

Giá ico: 0.05$

Lưu ý con này đăng nhập mỗi lần mà IP khác nhau nó bắt log mail nên dùng mail thật làm nhé và nhớ đổi IP khi cheat

 Link: https://beaxy.com/VozBlockChain

Bonus Reffeal Code : YYMFQRCYUU

Đăng ký và xác nhận Email (Check cả trong Spam nhé)
KYC cực kì dễ duyệt trong tầm 2 tiếng up mỗi mặt trước và sau CMND là qua

Bình luận facebook
Chia sẻ