Bhex Exchange: Sàn Của CTO Houbi Đã Hoạt Động AirDrop 18.000 Coin Sàn BHT

18.000 BHT sẽ được chia sẻ để chào đón Global Guild Masters
Thời gian : 19/2 – 22 / 2/2019 (giờ UTC + 8 giờ Singapore)

Nhiệm vụ:
1. Đăng ký theo link : https://www.bhex.com hoặc điền mã mời: gNA35f
2. Hoàn thành KYC trong thời gian chiến dịch, KYC Rất Nhanh Chỉ 5-10 Phút là xong.
3. Tham gia telegram BHEX Việt Nam: https://t.me/BHEXVietnam và điền vào form nhận thưởng:

https://docs.google.com/forms/Bhex   

Phần thưởng:
• Những BHEX mới đáp ứng các điều kiện trên sẽ được thưởng 50BHT mỗi người (Áp dụng cho 100 người mới tham gia đầu tiên trong mỗi Master )
• Những BHEX mới đang nắm giữ hơn 50 Beam trong tài khoản BHEX sẽ được thưởng thêm 10BHT.

BHEX Vietnam Guild Master:
Super Guild Name: BHEXVietnam
Super Guild Invitation Link: https://www.bhex.com/j/WVL66
Super Guild Invitation Code:gNA35f

Chi tiết chiến dịch : https://bhex.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018254953

 

Bình luận facebook
Chia sẻ