Bitmax Là Gì? Bitmax AirDrop 300.000 Aergo Cho Người Dùng Mới.

Nếu bạn chưa biết sàn Bitmax là gì? Sàn bitmax có an toàn để trader không xin mời mọi người đọc bài review về sàn bitmax. Hihi

Review Sàn Giao Dịch BitMax (BNB+XBT)- BitMax Là Gì? Coin Sàn BitMax BTMX X2 Trong Ngày. Sàn Giao Dịch Đầu Tiên Cho Margin BNB.

Những Bài viết trước về Bitmax: 

BitMax Là Gì? BitMax AirDrop 500 Ankr=7$ Cho Người Dùng Mới. Review Sàn Giao Dịch BitMax

BitMax Là Gì? Bitmax AirDrop 100 Dos Network=5$ Cho Người Người Đăng Ký Mới.

BitMax AirDrop 5.000.000 FanTom FTM. Nhận 6$ FTM AirDrop.

 

Phần thưởng giới thiệu

Sự kiện diễn ra từ 9:00 sáng EDT ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến 9:00 sáng EDT, ngày 24 tháng 3 năm 2019.

Điều khoản và điều kiện:

1. Trong sự kiện, Người dùng có thể mời bạn bè tham gia Bitmax Dưới link giới thiệu và hoàn thành KYC V2 với khối lượng giao dịch (Mua + Bán) của AERGO ≥ 400 trong sự kiện. Đăng ký Bitmax tại đây: https://bitmax.io

2. Phần thưởng được giới hạn ở mức 400 AERGO mỗi tài khoản. Tổng phần thưởng được giới hạn ở mức 110,000 AERGO trên cơ sở đầu tiên đến trước phục vụ trước.

3. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau sự kiện.

Phần thưởng cho thương nhân được xếp hạng theo Net-Buy

Sự kiện diễn ra từ 9:00 sáng EDT ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến 9:00 sáng EDT, ngày 24 tháng 3 năm 2019.

20 người dùng hàng đầu được xếp hạng theo Mua trực tuyến (Số tiền mua – Số tiền bán – Số tiền rút) ≥2.000 AERGO sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng cho mỗi lịch trình sau:

Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau sự kiện.

AERGO BitTreasure

Sự kiện diễn ra từ 9:00 sáng EDT, ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến 9:00 sáng EDT, ngày 24 tháng 3 năm 2019

Điều khoản và điều kiện:

1. Người dùng có thể chuyển AERGO sang BitTreasure và kiếm lãi hàng ngày.

2. Người dùng không thể rút AERGO khỏi BitTreasure trước ngày đáo hạn ngoại trừ một số chủ đề khẩn cấp không lường trước được để xem xét nền tảng. 

3. Thời hạn bắt đầu một ngày sau khi mua. Tiền gốc và tiền lãi sẽ được tính và tự động chuyển trở lại tài khoản của người dùng khi đến hạn.

Bình luận facebook
Chia sẻ