BitMax Là Gì? BitMax AirDrop 500 Ankr=7$ Cho Người Dùng Mới. Review Sàn Giao Dịch BitMax

Để chào mừng danh sách chính của ANKR, BitMax.io sẽ khởi động 4 sự kiện quảng cáo với phần thưởng lớn chỉ trong thời gian giới hạn.

Các sự kiện diễn ra từ 10:00 tối EDT, 12 tháng 3 đến 10:00 tối EDT, 18 tháng 3.

Sự kiện 1: ANKR Airdrop tới BitMax.io Người dùng mới

Điều khoản và điều kiện:

 1. Người dùng mới đăng ký thông qua liên kết sự kiện và hoàn thành KYC V1 sẽ nhận được 500 ANKR bị khóa.
 2. AirDrop, Đối với người dùng đã mua tích lũy ANKR>1.000 trong vòng 3 ngày, ankr airdrop sẽ được phát hành trong vòng 1 giờ;
 3. Với việc mua tích lũy ANKR <1.000 trong vòng 3 ngày, người dùng sẽ được coi là tự nguyện từ bỏ phần thưởng airdrop.
 4. Tổng số airdrop được giới hạn ở mức 1.000.000 ANKR trên cơ sở đến trước phục vụ trước.

Lưu ý: Mã thông báo sẽ được phản ánh trên trang Tài sản của tôi của người dùng trong ANKRLCK.

Sự kiện 2: ANKR Airdrop to Trader Xếp hạng theo giá mua

Điều khoản và điều kiện:

 1.  Trong số 2.500 người dùng hàng đầu được xếp hạng theo giá mua ANKR của họ sẽ nhận được phần thưởng 900 ANKR bị khóa.
 2. Đối với nhiều giao dịch có cùng giá mua, người dùng sẽ được xếp theo thứ tự thời gian giao dịch – tức là (các) giao dịch mới nhất sẽ xếp hạng cao hơn (các) giao dịch trước đó.
 3. Giá cao nhất của mỗi người dùng trong các giao dịch mới nhất đủ điều kiện để tính toán.
 4. Sau khi AirDrop, Đối với người dùng đã mua tích lũy ANKR từ thị trường gấp đôi số lượng Airdrop trong vòng 3 ngày, Ankr  airdrop sẽ được phát hành trong vòng 1 giờ. Khi mua ANKR tích lũy <gấp đôi số lượng phát sóng trong vòng 3 ngày, người dùng sẽ được coi là tự nguyện từ bỏ phần thưởng airdrop.
 1. Nhiều token Airdrop đủ điều kiện cho sự kiện này. Đối với những người không đủ điều kiện nhận phần thưởng airdrop, lợi ích không được sử dụng sẽ được chuyển sang sự kiện tiếp theo.

Lưu ý: Mã thông báo sẽ được phản ánh trên trang Tài sản của tôi của người dùng trong ANKRLCK.

Sự kiện 3: Phần thưởng cho thương nhân được xếp hạng theo Net-Buy

50 người dùng hàng đầu được xếp hạng theo Mua trực tuyến (Số tiền mua – Số tiền bán – Số tiền rút) ≥20.000 ANKR sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng cho mỗi lịch trình sau:

Vui lòng nhấp để xem chi tiết Cuộc thi Mua Net của ANKR

 Sự kiện 4: BitKreasure ANKR

Điều khoản và điều kiện: 

 1. Người dùng có thể chuyển ANKR sang BitTreasure và kiếm lãi hàng ngày. 
 2. Người dùng không thể rút ANKR khỏi BitTreasure trước ngày đáo hạn ngoại trừ một số chủ đề khẩn cấp không lường trước được để xem xét nền tảng.
 3. Thời hạn bắt đầu một ngày sau khi mua. Tiền gốc và tiền lãi sẽ được tính và tự động chuyển trở lại tài khoản của người dùng khi đến hạn.
Bình luận facebook
Chia sẻ