Bitsdaq Là Gì? BITTREX hợp tác với BITSDAQ. AirDrop 8000 BXBC+1000 BXBC/Referral

31/1 END BITTREX hợp tác với BITSDAQ để mở 1 sàn giao dịch mới tại châu Á BITSDAQ EXCHANGE. 100% có tiền. Như Hồi Kucoin Với Binance Thời đầu anh em nào chăm AirDrop Cũng được Vài K$ rồi. Nhận 8000 BXBC + 1000 BXBC/Ref

Nhận 2000 BXBC khi đăng kí dưới link mời + 1000/ref
+ 6000 khi duyệt KYC trước ngày 31/1

Link mời của VozBlockChain: http://airdrop.bitsdaq.com/en

  • Hướng dẫn cách làm chi tiết
  • Vào My Account, Profile KYC, link ref trong mục candy

 – Ảnh KYC bao gồm mặt trước , sau cmnd , 1 ảnh cầm tờ giấy có ghi 3 dòng bao gồm :năm- tháng- ngày , tên mình và BITSDAQ 

– Đăng nhập mỗi ngày + 200 BXBC

 

Bình luận facebook
Chia sẻ