Cocos-BCX & DappReview Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Cocos-BCX tự hào bắt đầu hành trình khám phá tiềm năng của trò chơi blockchain để thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain hàng loạt bằng cách hợp tác với DappRewiew trên một số cấp độ quan trọng như dữ liệu DApp và phân tích thị trường.

Giới thiệu về DAppReview

DappReview là nền tảng DApp lớn nhất trên thế giới hiện đang theo dõi hơn 3300 dữ liệu Dapps trên 10 chuỗi công cộng. Bằng cách cung cấp dữ liệu DApp chính xác, thông tin chi tiết của người dùng và phân tích thị trường, họ dành để giúp người dùng tìm thấy các Dapps thú vị hơn, giúp các nhà phát triển quảng bá Dapps tốt hơn và có được nhiều khách hàng hơn, với khả năng vận hành và quảng cáo mạnh mẽ. Họ hiện đã phát hành một loạt các báo cáo ngành DApp.

Quan hệ đối tác sẽ có lợi cho cả hai bên như thế nào

Dữ liệu hữu ích để tiến hành phân tích là các khối xây dựng của phân tích tiếp thị cạnh tranh DAppReview. Cocos-BCX sẽ hợp tác chặt chẽ với DAppReview để cung cấp dữ liệu hữu ích của các trò chơi blockchain cho DAppReview để thu thập và phân tích dữ liệu tốt hơn, từ đó tạo ra những hiểu biết cạnh tranh.

Với dữ liệu trên chuỗi chất lượng DAppReview và những hiểu biết về tiếp thị cạnh tranh, Cocos-BCX có thể hiểu biết sâu sắc hơn và hiểu biết về thị trường DApp. Thông tin chi tiết sẽ chuyển thành các chiến lược, rất hữu ích để xây dựng lòng trung thành thương hiệu giữa những người dùng cho một hệ sinh thái lành mạnh và bền vững.

Hãy theo dõi các quan hệ đối tác chiến lược hơn sẽ được công bố trong những tuần và tháng tới!

Bình luận facebook
Chia sẻ