Cocos-BCX ra mắt kế hoạch khuyến khích hệ sinh thái toàn cầu (Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan)

Cocos-BCX ra mắt kế hoạch khuyến khích hệ sinh thái toàn cầu (Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan)

Là một nền tảng cho Nền kinh tế trò chơi kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, chúng tôi rất vui mừng khi thấy blockchain có thể cải thiện ngành công nghiệp trò chơi và chúng tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của Cộng đồng.

Cuối cùng, chúng tôi vui mừng ra mắt Kế hoạch khuyến khích hệ sinh thái Cocos-BCX, thúc đẩy sự tham gia của cả cộng đồng nhà phát triển và cộng động người dùng, cũng như những nỗ lực hợp tác trong việc xây dựng một hệ sinh thái thịnh vượng.

Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan là gì

Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan rơi vào hai loại sau:

 • Cocos-BCX Buidler: Các nhóm phát triển hoặc cá nhân muốn xây dựng dựa trên hoặc tích hợp sản phẩm của họ với Cocos-BCX.
 • Cocos-BCX Angel: Các nhóm cộng đồng hoặc cá nhân muốn đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, tiếp thị và giáo dục của Cocos-BCX.

Cocos-BCX cung cấp tổng cộng 210 triệu COCOS để thưởng cho những đóng góp của những người tham gia vào hệ sinh thái toàn cầu Cocos-BCX. Ưu đãi sẽ được phân phối trong ba tháng, nghĩa là 70 triệu COCOS mỗi tháng.

Một số thông tin về thị trường mới nhất: 

Tiêu chí xếp hạng

Cocos-BCX Foundation sẽ đưa ra đánh giá về các đóng góp, với các tiêu chí sau.

Cocos-BCX Builders

 1. Công cụ
 • Chi phí phát triển, liên quan đến sự khó khăn, phức tạp và khối lượng công việc phát triển.
 • Hoàn thiện chức năng cốt lõi và chức năng bổ sung.
 • Người dùng thân thiện
 • Phản hồi của người dùng
 1. DApps (chủ yếu là Dgames)
 • Chất lượng trò chơi (trò chơi, nghệ thuật thị giác, âm thanh, hoạt hình, hiệu ứng đặc biệt, v.v.)
 • Số người dùng
 • Cấp độ hợp tác (Được tích hợp với nền tảng Cocos-BCX)
 • Thể loại game.

Cocos-BCX Angels

 1. Hoạt động cộng đồng
 • Quy mô cộng đồng
 • Tính tích cực của cộng đồng (người dùng hoạt động hàng tháng / hàng ngày, sự tham gia của người dùng trong nhóm)
 • Cộng đồng các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến (số lượng người tham gia, chi phí, người dùng mới được chuyển đổi, v.v.)
 1. Nội dung
 • Tạo nội dung (bài viết tiếp thị và giáo dục, video, infographics, v.v.)
 • Phân phối nội dung (nền tảng phân phối, đọc, thích, đăng lại, v.v.)

Việc đăng ký và chấp nhận đơn tham gia

Các đơn đăng ký tham gia cho Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan dựa trên sự tự tham gia & khuyến nghị của cộng đồng.

Để đăng ký Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan, vui lòng sử dụng Mẫu đơn https://forms.gle/J95uLt2S1Qvru6ey8.

Vui lòng điền vào mẫu đơn càng chi tiết càng tốt. Càng nhiều chi tiết cung cấp cơ hội lớn hơn để được lựa chọn.

Sau khi nhận được đơn đăng ký, Cocos-BCX Foundation sẽ xem xét và đánh giá các ứng viên về công việc và thông báo Builders and Angels được nhận của tháng hiện tại.

Cocos-BCX sẽ mở ra một trang “Incentive” trực tuyến trên trang web chính thức để giữ cho cộng đồng cập nhật kết quả.

Xếp hạng đóng góp và phân phối phần thưởng

Đóng góp cho Cocos-BCX Ecosystem Incentive Plan được đánh giá theo bốn bước sau đây.

 1. Báo cáo đóng góp hàng tháng

Các Builders và Angels được nhận cần phải nộp báo cáo đóng góp hàng tháng với chi tiết chi tiết về công việc được thực hiện.

 1. Đánh giá bởi Foundation

Cocos-BCX Foundation sẽ đánh giá các báo cáo hàng tháng được gửi và đánh giá Builders và Angels thành 4 bảng xếp hạng.

 1. Bài đăng xếp hạng trước và tranh luận công khai

The Foundation sẽ đăng một bảng xếp hạng trước dựa trên đánh giá nội bộ cho cuộc tranh luận công khai. Cộng đồng và người tham gia có thể đưa ra câu hỏi hoặc phản biện nếu họ không đồng ý về xếp hạng trước. Foundation sẽ thu thập tất cả các thông tin phản hồi và câu hỏi.

 1. Thông báo xếp hạng cuối cùng

Foundation sẽ tổ chức một cuộc họp tóm tắt hàng tháng với các Builders và Angels được thừa nhận để xem xét phản hồi của cộng đồng trong cuộc tranh luận công khai. Đánh giá cuối cùng sẽ được thực hiện khi xác minh và làm rõ thêm trong cuộc họp. Xếp hạng cuối cùng sẽ được công bố và công bố trên trang web chính thức của Cocos-BCX.

Phân phối ưu đãi

 • Trước khi tạo mã thông báo COCOS, tất cả các phần thưởng đóng góp của Cocos Builders & Angels sẽ được ghi lại và sẽ được phân phối cùng nhau sau sự kiện tạo mã thông báo.
 • Sau khi tạo mã thông báo COCOS, phần thưởng đóng góp sẽ được phân phối hàng tháng cho Builders và Angels theo xếp hạng cuối cùng của mỗi tháng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tham gia, bạn có thể liên hệ với nhóm Cocos-BCX tại kênh Discord.

Theo dõi các kênh xã hội Cocos-BCX để được cập nhật:

 

Bình luận facebook
Chia sẻ