Sàn CoinBig Carnival Event AirDrop 240.000 AIW=12000 USD.

Giới thiệu về sàn Coinbig: CoinBig được thành lập vào giữa năm 2018 Bởi Cựu CTO Okcoin.

CoinBig Là sàn trade mining .80% Doanh thu sẽ chia sẻ cho Holder coin sàn CB…

CoinBig Được Đầu Tư Bởi hàng loạt Partner Uy tín trên thị trường: Houbi,Darkpool, Genesis, Skywalk Capitals…

Mọi người chưa đăng ký sàn CoinBig Có Thể Đăng Ký Dưới Link Mời của Vozblockchain: https://www.coinbig.com/VozBlockChain

 

Trên Sàn CoinBig Có 2 Event.

Event 1: CoinBig Carnival Event AirDrop 240.000 AIW=12000 USD.

Event 2: 60000 AIW AirDrop

Mời Bạn Bè đăng ký mới Nhận 20AIW, 80AIW khi hoàn thành KYC, 10AIW Đăng ký Dưới Link Mời VozBlockChain, Và Mời Thêm mỗi người nhận 100AIW. Tổng Cộng Bạn Sẽ Nhận Được 10$. (1 AIW=0.05$).

Link Event Nhận 10$ Từ CoinBig: 

https://vozblockchain.com/san-coinbig-airdrop-60000-aiw/

Deposit Reward: Chia Sẻ 50000 AIW 

Quy tắc sự kiện

1. Bất kỳ người dùng nào đã đăng ký trong thời gian sự kiện và Deposit bất kỳ AIW (số lượng không giới hạn), sau khi Deposit AIW Airdrop sẽ được kích hoạt

Bạn sẽ có cơ hội nhận AirDrop . Airdrop được phân phối ngẫu nhiên 10 AIW ~ 1000 AIW (0.05$ =1 AIW)

2. Thời gian tổ chức sự kiện 08/03/2019 Đến 14/03/2019

3. Giải thưởng sự kiện sẽ được phát hành trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

4. COINBIG có quyền diễn giải các hoạt động và quyền xử lý các hành vi gian lận của người dùng tham gia.

Phần thưởng giao dịch AIW:  Chia sẻ 40.000 AIW 

Quy tắc sự kiện

1. Bất kỳ ai tham gia giao dịch AIW trên nền tảng COINBIG và người dùng mua ròng sẽ được xếp hạng theo số tiền mua ròng (mua-bán).

TOP 1-50 chia sẻ 30000 AIW

AirDrop Sẽ Chia Theo Khối Lượng Giao Dịch. 

50 người dùng hàng đầu phải đạt mức mua ròng tối thiểu 5000AIW.

Dưới TOP50, Chia Sẻ 10000 AIW

AirDrop Sẽ Phân Bổ Theo Khối Lượng Giao Dịch. (Người Dùng Phải KYC Thành Công Mới đủ điều kiện nhận AirDrop)

Top 1 Sẽ nhận được: Thẻ ABC (thẻ du lịch), trị giá 10.000 CNY

2.Thời Gian Sự Kiện  09/032019-15/03/2019

3. Giải thưởng sự kiện sẽ được phát hành trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

4.COINBIG có quyền diễn giải các hoạt động và quyền xử lý các hành vi gian lận của người dùng tham gia.

(Không rút tiền trong sự kiện, nếu không nó sẽ bị loại)

CB Holder: Chia Sẻ 90.000 AIW

Quy tắc sự kiện

Người nắm giữ hơn 10.000 CB Token, và 500 người dùng vị trí CB hàng đầu sẽ nhận được 100 airdrop AIW.

1. Mỗi người dùng nhận được 100 phần thưởng AirDrop AIW

2. Trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm mở giao dịch AIW / USDT của người dùng, sau khi mua ≥200 AIW

Phần thưởng airdrop sẽ được gửi trong vòng 48 giờ; trong ngày đã chỉ định, số tiền mua hàng tích lũy của người dùng không đạt 200 AIW. Sẽ Không Đủ Điều kiện Nhận AirDrop. 

3. Airdrop tổng cộng 50.000 AIW Cho CB Holder 

4. Thời gian tổ chức sự kiện 2019/3/8-2019/3/14

5. Thời gian phát thưởng Airdrop: 00AM 15/03/2019 (UTC + 8)

Mẹo: Để đảm bảo tính công bằng, nếu có bất kỳ loại tiền nào để rút tiền hoặc chuyển vào tài khoản ngoại hối trong sự kiện,sẽ được coi là từ bỏ phần thưởng.

Join in COINBIG community
Telegram(CN):https://t.me/Coinbig_ex
Telegram(EN):https://t.me/CoinBigCommunity
Facebook: https://www.facebook.com/coinbig/
Twitter:https://twitter.com/CoinBigExchange

Bình luận facebook
Chia sẻ