Công nghệ blockchain và những điều thú vị bạn chưa biết

Công nghệ blockchain là gì?

Theo các chuyên gia, blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó.

Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin.

Công nghệ Blockchain đóng vai trò giống như một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch. Các đặc điểm chính của blockchain có thể kể đến như:

• Không thể làm giả, không thể phá hủy các chuỗi blockchain. Theo như lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể can thiệp vào và giải mã chuỗi blockchain và nó chỉ bị phá hủy hoàn toàn khi không còn internet trên toàn cầu

• Bất biến một khi những giao dịch hoặc dữ liệu đã được ghi bởi người nắm giữ private key (mã khóa bí mật – chỉ riêng người khởi tạo blockchain mới có) dữ liệu đó không thể sửa chữa nó sẽ lưu lại mãi mãi

• Bảo mật Dữ liệu: Các thông tin, dữ liệu về các chuỗi blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối chỉ có người nắm giữ private key mới có quyền truy xuất dữ liệu đó

• Minh bạch: Ai cũng có thể theo dõi được đường đi của blockchain từ địa chỉ này tới địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó.

 Hợp đồng thông minh: là các kỹ thuật số được nhúng bởi một đoạn code if-this-then-that (IFTTT), cho phép chúng tự thực thi. Trong thực tế, một bên trung gian bảo đảm rằng tất cả các bên liên quan đều tuân thủ các điều khoản. Blockchain không cần bên thứ ba, nhưng nó cũng bảo đảm rằng tất cả các bên tham gia đều biết được chi tiết hợp đồng và các điều khoản sẽ được tự động thực hiện một khi các điều kiện được bảo đảm.

Blockchain thực chất là một cơ sở dữ liệu chứa thông tin được quản lý đồng thời bởi nhiều người tham gia hệ thống, thay vì một cơ quan riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng trung ương. Thông tin mới cần được toàn bộ các thành viên trong mạng lưới chấp nhận trước khi được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Mạng lưới Bitcoin được duy trì theo cách phân quyền. Khả năng cho một chủ thể duy nhất kiểm soát mạng lưới là không khả thi, hoặc phải cần ít nhất 51% và nhiều quyền lực mining hơn thế nữa.

Có rất ít động lực để kiểm soát mạng lưới do chi phí rất lớn khi cố gắng thực hiện một cuộc tấn công như vậy, và thực tế là sẽ không có lợi ích gì cho kẻ tấn công.

Bitcoin cũng được cho là pseudo-anonymous. Sử dụng bitcoins giữ cho các giao dịch của bạn an toàn vì việc theo dõi các giao dịch từ một chữ số đến một chuỗi chữ số khác nhau (địa chỉ) là rất khó khăn.

Bạn thậm chí có thể sử dụng máy trộn hoặc các dịch vụ khác để làm cho giao dịch của bạn khó theo dõi hơn. Bitcoin  không được thiết kế để trở thành một công nghệ hoàn toàn ẩn danh, mà nó là một công cụ để trao quyền cho các cá nhân và cho phép họ kiểm soát tài chính của mình.

Có thể bạn quan tâm: 

Bình luận facebook
Chia sẻ