20$ 20000 Dent AirDrop. Dent Hiện tại đang trading trên Binance Và BitBox

Chào mọi người quay trở lại với Voz Blockchain. Trong Mùa giông bão này kiếm được AirDrop ngon là mừng lắm. Hôm bữa anh em giật hồng bao Okex Với Voz Cũng được gần 30$ rồi.

DENT danh sách khuyến mãi
100.000.000 DENT airdrop cho người dùng đăng ký và / hoặc giao dịch NHA trên BITBOX trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
– Thời gian: 2018.12.11 09:00:00 UTC – 2018.12,18 08:59:59 UTC

1. Phần thưởng người dùng mới của BITBOX
  a, 1.000 người dùng mới đăng ký từ sự kiện này sẽ nhận được 20.000 DENT Khoảng 20$ mỗi người.

Đăng ký trực tiếp tại đây: BitBox.Me
 

 b. Người dùng mới được yêu cầu hoàn thành quy trình xác minh hộ chiếu vào năm 2018.12,18 08:59:59 UTC để đủ điều kiện. 
  c. Người dùng BITBOX hiện tại xóa tài khoản hiện tại của họ và đăng ký tài khoản mới có cùng hộ chiếu sẽ không đủ điều kiện cho sự kiện.

2. Tiền thưởng giao dịch 2% NHA
  a. Kiếm 2% cho tất cả khối lượng giao dịch DENT được giao dịch trong suốt thời gian sự kiện.
  b. Phần thưởng tối đa cho mỗi người dùng giới hạn ở mức 250.000 DENT.
  c. Để đủ điều kiện, người dùng phải thực hiện ít nhất một giao dịch trong đó LINK được sử dụng để thanh toán phí giao dịch.
  d. Tổng cộng có 65.000.000 DENT sẽ được phát sóng cho sự kiện này.
  e. Trong trường hợp người tham gia nhiều hơn số lần phát sóng được phân bổ, người chiến thắng cho sự kiện này sẽ được chọn dựa trên khối lượng giao dịch DENT của họ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

3. DENT AirDrop Pool: 
  a. 15.000.000 nhóm airdrop DENT được chia cho tất cả các nhà giao dịch DENT giao dịch trong sự kiện này.
  b. Để đủ điều kiện, người dùng phải thực hiện ít nhất một giao dịch trong đó LINK được sử dụng để thanh toán phí giao dịch.
  c. Một khối lượng giao dịch tối thiểu 1.000.000 DENT cũng được yêu cầu để đủ điều kiện.

* Ngày phân phối Airdrop cho BITBOX Chọn số 3: DENT sẽ vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Người dùng sẽ được cập nhật tại đây nếu có bất kỳ thay đổi nào.

 

Lưu ý:  Người dùng phải hoàn thành quá trình xác minh hộ chiếu trước 10:59:59 UTC ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Thời gian khuyến mãi bao gồm [2018.12.11 09:00:00 UTC – 2018.12,18 08:59:59 UTC] và cả hai ngày đều được bao gồm (“Thời gian khuyến mãi”).

Bình luận facebook
Chia sẻ