Giới thiệu về sàn giao dịch chứng khoán BĐS Elysia

bitcoin voz

  1. Sàn giao dịch chứng khoán bất động sản ( Mục tiêu cuối cùng của Elysia)

Dịch vụ đầu tư cổ phần bất động sản Elysia ( Token Bất động sản Pre-sale)

Thông qua dịch vụ này, người bán bất động sản có thể bán từng phần của bất động sản và những nhà đầu tư có thể mua cổ phần bất động sản này

Khi quyết định niêm yết được đưa ra, Nền tảng Elysia sẽ mua cổ phần của bất động sản mà người bán muốn bán đi bằng tiền mặt và tạo nên một tài sản bất động sản trên nền tảng. Tài sản này sẽ được chia thành dạng chỉ mua được bằng EL token hoặc chỉ mua được bằng tiền mặt, và các nhà đầu tư sẽ đầu tư sử dụng EL token hoặc tiền mặt/ hay các đồng Stable coin.

  

Token bất động sản sẽ được tạo ra đúng bằng số lượng pre-sale.( Tối đa: Tùy thuộc vào số lượng yêu cẩu của người bán)

Nhà đầu tư sở hữu cổ phần tương đương bới tỷ lệ pre-sale, và lượng cổ phần còn lại sẽ được sở hữu bởi người bán.

Token sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bất động sản Elysia, trên sàn giao dịch này sẽ có các nhà đầu tư đã tiến hành mua presale trước đó và các nhà đầu tư mới sẽ cũng nhau tiến hành giao dịch. Sau đó, giá sẽ được được xác định bởi và giữa EL giá bán mong muốn của chủ sở hữu mã thông báo bất động sản và giá mua mong muốn của người tìm kiếm mã thông báo bất động sản

Thông tin về tài sản được mở bán đợt 2:

Tổng trị giá  : 30 triệu won

Thời gian dự kiến giữ bất động sản : 2 năm

Lợi nhuận đạt được dự kiến : 20% trong 2 năm/10% trong 1 năm (trên tỷ giá KRW)

Thời điểm mở bán chính thức : 26/06/2019

Tham khảo thêm thông tin về dự án tại:

      👉 https://elysia.kr/product/elysia-asset-1-token/?lang=vi 👈

☎Contact☎

Int Telegram: https://t.me/elysia_official

Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1zhhWio-WF9nhsZb7gS0xP3bXxuAhJlGd/view

Facebook Link : https://www.facebook.com/Elysia.VietNam/

Website: https://elysia.kr/product/elysia-asset-1-token/?lang=vi ( site tiếng việt )

 

 

Bình luận facebook
Chia sẻ