IPORN X: KBCOIN EXCHANGE AIRDROP LÊN TỚI 3000 COIN SÀN.

KRYPITAL: KBCOIN EXCHANGE AIRDROP LÊN TỚI 3000 COIN SÀN.
 • Đăng Ký Ngay AirDrop Sàn KBCoin Ngay
 •  Link đăng ký: KBCOIN.COM

 

ƯU ĐIỂM: 

 • KBcoin Partners & Investors: CyberMiles, KRYPITAL GROUP, Merculet, Eloncity, ArcBlock,Quoinblock,TOKENEED

  KB coin miễn phí: Tặng KB coin khi mua vé giảm giá phídịch vụ
  Phân chia:Phân chia tối đa 72% lợi nhuận phí dịch vụ của sàn giao dịch mỗi ngày
  Thiêu hủy vĩnh viễn sau khi thu hổi KB coin mỗi tháng
  Giảm giá phí dịch vụ khi giao dịch: Giảm giá phí dịch vụ giao dịch khi nắm giữ KB coin
  Chế độ cấp bậc của thành viên: Lần đầu tiên đưa chế độ cấp bậc của thành viên vào sàn giao dịch
  Bỏ phiếu công khai: Sử dụng KB coin vào việc bỏ phiếu công khai định kỳ / không theo định kỳ
 • Đăng Ký Ngay AirDrop Sàn KBCoin Ngay
 • Signup Dưới Link Vozblockchain: KBCOIN.COM

 

Bình luận facebook
Chia sẻ