[Margin BitMex Call Bài 4] Các Khái Niệm Và Vấn Đề Khi Trade Trên BitMEX

[Margin BitMex Bài 4] Các Khái Niệm Và Vấn Đề Khi Trade Trên BitMEX

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 1 số khái niệm và giải thích cơ chế BitMEX nhằm giúp việc đọc các bài viết sau được thuận tiện hơn. Nếu cần bạn hãy Bookmark lại bài này để tiện theo dõi và tra lại nghĩa khi đọc các bài sau.

Nếu chưa có tài khoản BitMEX bạn có thể đăng ký theo link của VozBlockchain, với link này bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD.. 

Thôi lan man quá chúng ta cùng vào chi tiết nào: 

1.Một số khái niệm cần biết

 • Position: Vị thế
 • Contract: hợp đồng. Một đơn vị XBTUSD trên BitMEX được tính là một hợp đồng. 1 contract = 1 USD.
  Số lượng hợp đồng dương là bạn đang bán, số lượng âm là bạn đang mua.
 • PNL: Profit and Loss – Lời và Lỗ.
 • Equity: tài sản bạn đã đặt vào lệnh.
 • ROE: Return of Equity. Phần trăm lợi nhuận so với số tài sản bạn đã đặt vào, sau khi đã nhân với tỉ lệ đòn bẩy.
 • Margin: biên, khoản thế chấp.
 • Leverage: Đòn bẩy
 • Deleveraging: cắt giảm nợ
 • Liquidation: sự thanh lý hợp đồng, khi bạn bị liquidation nghĩa là bị cháy lệnh.
 • Liquidated: thanh lý nợ
 • UP Contracts: Upside Profit Contract – Hợp đồng tăng lợi nhuận
 • Liquidation Price: mức giá mà khi thị trường chạm đến lệnh của bạn sẽ bị thanh lý
 • Bankruptcy Price: mức giá phá sản, đây là mức giá thực sự bạn sẽ mất hết tài khoản. BitMEX sẽ đặt lệnh ở giá này để thanh lý lệnh.
 • Opposite position: vị thế đối diện. Nếu khi bạn mua thì vị thế đối diện sẽ là bán và ngược lại.
 • Long: có ý nghĩa tương tự với Bán, nhưng áp dụng cho contract.
 • Short: có ý nghĩa tương tự với Mua, nhưng áp dụng cho contract.

Các Khái Niệm & Vấn Đề Về Hợp Đồng (Contracts)

Hợp Đồng Vĩnh Cửu Là Gì?

Hợp Đồng Vĩnh Cửu (Perpetual Contract) là loại sản phẩm tương tự với Hợp Đồng Tương Lai truyền thống trong cách trade, điểm khác biệt là loại hợp đồng này không có thời hạn kết thúc. Vì vậy, bạn có thể hold 1 vị thế (position) trong bao lâu cũng được. Hợp Đồng Vĩnh Cửu giao dịch gần như tức thời, theo dõi chặt chẽ chỉ số giá cơ bản.

Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?

Hợp Đồng Tương Lai (Futures Contract) là một thỏa thuận đồng ý mua bán lại một sản phẩm, đơn vị tiền tệ hay một công cụ khác tại một mức giá được xác định trước ở một thời điểm nhất định trong tương lai.

Mark Price Là Gì?

Mark Price là giá tại đó hợp đồng bị đánh dấu vì chưa xác định được lời/lỗ và vì các mục đích thanh lý. Giá này được tổng hợp từ giá của sàn BitMEX hiện tại và giá tham chiếu Index Price (xem bên dưới). Giá này dùng để tính PNL và so sánh với giá thanh lý Position (Liquidation Price).

Do giá Mark Price được tham chiếu và tổng hợp từ 2 sàn BitStamp và GDAX nên bạn sẽ không sợ bị các đợt flash pump/flash dump dẫn đến thanh lý position sớm.

Settlement Price Là Gì?

Settlement Price là giá mà tại đó một Hợp Đồng Tương Lai được giải quyết. Để tránh giá bị chi phối, BitMEX triển khai một chỉ số trung bình trên trước chu kỳ giải quyết và khung thời gian này có thể thay đổi theo từng công cụ. Phương pháp này cũng được sử dụng trong công thức để tính toán Settlement Price cho một Hợp Đồng Tăng Lợi Nhuận BitMEX (Upside Profit Contracts). Hãy đọc kỹ các tài liệu cho từng loại hợp đồng mà bạn muốn trade.

Bid Là Gì? Ask Là Gì?

 • Bid là một lệnh thường trực, khi mà trader muốn mua một hợp đồng tại một mức giá và số lượng nhất định.
 • Ask là một lệnh thường trực, khi mà trader muốn bán một hợp đồng tại một mức giá và số lượng nhất định.

XBT, XBTUSD là gì? BXBT là gì?

XBT là đơn vị tính của hợp đồng Bitcoin trên sàn BitMEX. 1 XBT tương ứng với 1 BTC bạn đã nạp vào sàn.

XBTUSD là giá của hợp đồng Bitcoin XBT đang được giao dịch trên BitMEX tính theo đơn vị USD.

BXBT là BitMEX Index Price. Index Price là chỉ số giá được BitMEX tổng hợp từ 2 sàn Bitstamp cua Anh và GDAX của Mỹ, với tỉ lệ 50 – 50. Giá này dùng để tính ra Mark Price, giá để tính toán PNL và so sánh với giá thanh lý position (Liquidation Price). Giá này không ảnh hưởng đến giá bạn chọn khi đóng position.

Các Khái Niệm & Vấn Đề Về Đòn Bẩy (Leverage)

 BitMEX cung cấp đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm của mình trừ Hợp Đồng Tăng Lợi Nhuận (UP Contracts) đã có hình thức đòn bẩy sẵn có.

Mức Đòn Bẩy BitMEX Cung Cấp

Mức đòn bẩy BitMEX cung cấp thay đổi theo từng loại sản phẩm.

Đòn bẩy được dự đoán bằng các mức Initial Margin (Khoản thế chấp tối thiểu) và Maintenance Margin (Khoản thế chấp duy trì). Những mức này chỉ định mức vốn chủ sở hữu tối thiểu mà bạn phải giữ trong tài khoản để nhập và duy trì các vị thế.

Đòn bẩy không phải là một hệ số cố định mà là một yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu.

Initial Margin Là Gì?

Initial Margin là một lượng tối thiểu BTC bạn phải nạp để mở một vị thế mới.

Maintenance Margin Là Gì?

Maintenance Margin là một lượng tối thiểu BTC bạn phải giữ để duy trì mở một vị trí.

Nếu Margin Balance của bạn trên BitMEX rớt xuống dưới mức Maintenance Margin này thì vị thế của bạn sẽ bị tước đi và thanh lý theo Cơ Chế Thanh Khoản.

Cross Margin và Isolated Margin Là Gì?

Vì các trader sẽ có các chiến lượng khác nhau, BitMEX cung cấp 2 phương pháp Margin là:

 • Cross Margin: Margin được chia giữa các Position với nhau. Khi cần thiết một Position sẽ rút nhiều Margin hơn từ tổng tài khoản để tránh bị thanh lý. Đây là Margin mặc định của sàn BitMEX.
 • Isolated Margin: Margin gắn với một Position sẽ gắn vào một mức nhất định do bạn chọn. Nếu Margin xuống dưới mức Maintenance Margin thì Postion sẽ bị phát mãi. Tuy nhiên bạn có thể thêm và bớt margin tùy ý khi dùng phương pháp này. Nếu bạn kéo thanh trượt và chọn 1x, 2x… 100x là bạn đang chọn Isolated Margin.

Điểm đặc biệt của Cross Margin

Như đã nói ở trên, Cross Margin có thể sử dụng toàn bộ tài khoản trong Available Ballance của bạn để ký quỹ để tránh việc position bị thanh lý.

Khi đặt lệnh với Cross Margin, bạn đặt lệnh bao nhiêu thì sẽ ứng tỉ lệ đòn bẩy bấy nhiêu khi so với tài khoản chinh. Ví dụ bạn có 1 BTC, khi bạn đặt lệnh 0.1 BTC thì tỉ lệ đòn bẩy lúc này là 0.1x. Cũng với 1 BTC đấy nhưng bạn đặt lệnh trị giá 10 BTC thì tỉ lệ đòn bẩy là 10x.

Để an toàn, tốt nhất bạn chỉ nên chọn tỉ lệ đòn bẩy từ 1x – 5x và không nên chọn Cross Margin.

Các Khái Niệm & Vấn Đề Về Thanh Khoản

Tại Sao Vị Thế Của Tôi Lại Bị Thanh Lý (Liquidation)?

Khi Mark Price của một hợp đồng rớt xuống dưới mức giá thanh lý (Liquidation Price) của bạn khi long, hay tăng khi bạn short, mức Maintenance Margin của bạn sẽ bị vi phạm và Cơ chế Thanh Khoản sẽ lấy vị trí của bạn.

Trong Trade History (Lịch Sử Giao Dịch) của bạn, giá thanh lý vị trí sẽ gần với mức giá phá sản (tương ứng khi mức Maintenance Margin bằng 0).

Cơ Chế Thanh Lý Hoạt Động Như Thế Nào?

Khi thanh lý, Cơ Chế Thanh Khoản cố gắng đóng vị trí theo giá thị trường hiện hành. Nếu không thể thực hiện được thì Auto-Deleveraging sẽ xảy ra.

Tôi Có Khả Năng Bị Phá Sản Không (Bankruptcy)?

Không. Chúng tôi có một quy trình thế chấp và thanh khoản tinh vi được thiết kế để ngăn ngừa Margin Balance của bạn trên BitMEX bị rớt xuống mức dưới 0.

Bankruptcy Price là gì?

Giá Bankruptcy Price sẽ nằm thấp hơn giá Liquidation Price nếu bạn đang Long, và cao hơn giá Liquidation Price nếu bạn đang Short.

Bankruptcy Price là giá mà về mặt tính toán tài khoản của bạn sẽ lỗ 100% ở đó. BitMEX sẽ tự động đặt ở giá ở gần mức này để thanh lý vị thế của bạn, và khi khớp lệnh với giá Bankruptcy bạn sẽ chính thức bị cháy lệnh.

Bạn tham khảo Bảng Margin Trading dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về các loại giá trên BitMEX.

Auto-Deleveraging Là Gì?

Auto-Deleveraging xảy ra khi một mục thanh khoản không khớp lệnh. Các trader giữ vị thế đối diện sẽ bị đóng lại dựa theo các ưu tiên về đòn bẩy và lợi nhuận.

Đọc Thêm Bài Viết Trong Series: Hướng Dẫn MarGin BitMex

Theo Dõi VozBlockchain để cập nhật tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử, Blockchain nhé:
Website: http://Vozblockchain.com
Telegram chanel: http://T.me/SigNalVoz
Telegram Gruop: http://T.me/VozBlockchain
Twitter: http://twitter.com/VozCapitals

 

Bình luận facebook
Chia sẻ