Mô hình kinh doanh của Nền tảng Elysia.

  1. Phí giao dịch Token BĐS

Người bán và nhà đầu tư bất động sản nhận được 0,1 ~ 0,9% giá trị giao dịch, tương ứng.

  • Lợi nhuận đạt được từ việc bán BĐS

Chúng tôi mua Tài sản với mức giá thấp hơn 2-3% giá thị trường từ người bán và bán lại với mức giá 2-3% cao hơn cho các nhà đầu tư nói chung để đổi lấy đơn vị đầu tư nhỏ hơn.

  • Phí đăng kí ban đầu cho tài sản

Thay vì sử dụng khoản vay vốn đảm bảo P2P với mức lãi suất gần 20%, chúng tôi sẽ lấy 2-5% như là phí đăng kí ban đầu. Đối với nhà thầu xây dựng, đó sẽ là phần đặt trước của các nhà đầu tư nói chung

  • Phí quản lí BĐS

Nền tảng Elysia khấu trừ một phần tiền thuê hàng tháng như một khoản phí bảo trì bất động sản và tối đa hóa giá trị xây dựng thông qua vận hành và bảo trì.

  • Giá Token Giới thiệu sản phẩm
  1. Tóm tắt sản phẩm BĐS đang rao bán
  • Giá bán: 30 triệu Won (KRW)
  • Thời hạn đầu tư dự kiến: Nhiều nhất là 2 năm
  • Tỷ lệ lợi tức kỳ vọng: 20% trong 2 năm/ 10% trong 1 năm (theo tiêu chuẩn KRW)

Công ty nhận ủy quyền quản lý và bán bất động sản từ các nhà đầu tư góp vốn(đồng sở hữu). Trong thời gian đầu tư, nếu đạt được tỷ lệ lợi tức kỳ vọng, công ty sẽ tiến hành bán bất động sản. Trong trường hợp khó đạt được lợi tức kỳ vọng trong thời gian đầu tư, công ty sẽ xin ý kiến và sự đồng thuận từ các nhà đồng sở hữu và tiến hành gia hạn thời gian đầu tư hoặc bán ra ngay lập tức.

* Nếu tỷ lệ huy động vốn vượt quá 100%, việc mua bán sẽ được hoàn thành theo thứ tự đặt cọc

Sản phẩm dưới dạng quỹ đầu tư bất động sản dành cho khách hàng nước ngoài

Công ty con của Elysia Singapore tạo ra các sản phẩm bất động sản tài chính dạng quỹ đầu tư và bán các sản phẩm này cho đối tượng là các nhà đầu tư nước ngoài.
Quyền lợi của mỗi bất động sản được phát hành dưới dạng chứng khoán thụ hưởng của từng SPV cho mỗi bất động sản. Do đó, quyền lợi của mỗi tài sản được bảo đảm độc lập bất kể nền tảng Elysia.

Lợi nhuận cao thông qua đòn bẩy

Công ty con của Elysia Singapore mua các bất động sản ở mức giá không bao gồm hợp đồng cho thuê trên cơ sở tiền gửi.Sau đó, chúng tôi tạo ra các sản phẩm bất động sản dạng gây quỹ đầu tư và bán cho các khách hàng nước ngoài.

Sản phẩm này sử dụng phương pháp đầu tư chênh lệch,nhằm tăng giá trị tài sản trên thị trường bằng cách mua bất động sản ở mức giá không bao gồm tiền bảo đảm cho thuê trên cơ sử tiền gửi từ giá bán. Nói cách khác, bạn có thể vừa tối thiểu hoá tiền đầu tư thực tế, vừa có thể nhận được lợi nhuận từ việc tăng giá trên thị trường dựa trên giá mua ban đầu, từ đó có thể tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận. Đây là sản phẩm sử dụng hợp đồng thuê trên cơ sở hệ thống thuê đất của Hàn Quốc.

Đối với bất động sản nhà ở tại Gangnam, sức tăng của thị trường thị trường vẫn cao hơn với tỷ lệ lạm phát.Giả sử rằng thị trường có sức tăng ít nhât ngang bằng với tỷ lệ lạm phát thì lợi tức kì vọng sẽ như sau :

* Tỷ lệ tăng tối thiểu kỳ vọng = 2,2% (Tương tỷ lệ lạm phát)
* Dựa trên vốn đầu vào thực tế, tỷ suất lợi nhuận hàng năm kỳ vọng = 12,61%
(tỷ lệ lạm phát * giá bán / đầu tư thực tế = 2,2% * 172 triệu won / 30 triệu won)

Thông tin về tài sản được mở bán đợt 2:

Tổng trị giá  : 30 triệu won

Thời gian dự kiến giữ bất động sản : 2 năm

Lợi nhuận đạt được dự kiến : 20% trong 2 năm/10% trong 1 năm (trên tỷ giá KRW)

Hiện đang mở bán chính thức trên website Elysia:

Elysia Asset 1 Token

Tham khảo thêm thông tin về dự án tại:

👉https://elysia.kr/real-estate-token-reservation/?lang=en 👈

☎Contact☎

Int Telegram: https://t.me/elysia_official

Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1zhhWio-WF9nhsZb7gS0xP3bXxuAhJlGd/view

Facebook Link : https://www.facebook.com/Elysia.VietNam/

Website: https://elysia.kr/product/elysia-asset-1-token/?lang=vi ( WEBSITE TIẾNG VIỆT)

 

Bình luận facebook
Chia sẻ