Morphelus và Quarkchain đang có chương trình bounty lên đến 2500$ giá trị token MITx

Hai dự án Morphelus và Quarkchain đang có chương trình bounty lên đến 2500$ giá trị token MITx nhé.

Link đăng ký: https://www.mlsmartdrop.com/QKC/VozBlockChain

Mọi người chỉ cần vô link đăng ký, verify và làm các nhiệm vụ như trên website của họ yêu cầu là nhận được nhé.

Chi tiết tại đây: https://Medium.com/@morpheuslabs_io/2500$-AirDrop

Xin cảm ơn mọi người.

Bình luận facebook
Chia sẻ