Newton projects ieo. Thông tin mới nhất dự án ieo thứ 2 trên houbi prime.

Thông tin các dự án IEO mới nhất: 

Token NEW là gì? Thông tin NEW

NEW là token cơ sở của Newton Project.

 • Tên dự án: Newton Project.
 • Mã token: NEW.
 • Thời gian: Vào lúc 19:00 ngày 16/04/2019.
 • Tổng cung: 100.000.000.000 NEW.
 • Tổng bán IEO: 2.000.000.000 NEW (chiếm 2% tổng số lượng token).
 • Hình thức: Đến trước phục vụ trước.

Sau IEO TOP Network (TOP) trên nền tảng Huobi Prime của Huobi, đội ngũ đã quyết định mở bán thêm một dự án mới. Dự án IEO lần này mang tên Newton Project (NEW).
Thông tin về dự án Top Network X12 Trên Houbi:
Houbi Prime: Top Network Là Gì? Bí Quyết Và Hướng dẫn mua IEO Top Network Trên Houbi Prime

Phân bổ giao dịch chính trong mỗi vòng “Price Limit”:

 • Vòng 1: 400.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.001667 USD.
 • Vòng 2: 600.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.002000 USD.
 • Vòng 3: 1.000.000.000 NEW. Giá 1 NEW = 0.002400 USD.

Có ba vòng “Price Limit”, 05 phút đầu tiên của mỗi vòng dành cho giao dịch, sau 5 phút là thời gian để trả coin.

 • Vòng 1: “Price Limit”: 19:00:00 – 19:09:59.
 • Vòng 2: “Price Limit”: 19:10:00 – 19:19:59.
 • Vòng 3: “Price Limit”: 19:20:00 – 19:29:59.

Hai vòng đầu tiên sẽ vẫn được hoàn thành trên cơ sở phục vụ trước đến trước thông qua các đơn đặt hàng thị trường (market order). Vòng thứ ba sẽ được điều chỉnh để phù hợp với hệ thống. Người dùng có giới hạn cá nhân không sử dụng có thể đặt lệnh mua giới hạn và hệ thống sẽ khớp với tất cả các giao dịch mua và bán hiện có sau khi thời gian giao dịch kết thúc:
1) Tất cả các đơn đặt hàng ở mức giá mua cao nhất sẽ được lấp đầy một phần.
2) Số tiền được điền có tương quan với kích thước của đơn đặt hàng (không quá 5 lần).
3) Phân bổ cho vòng thứ ba là 50% tổng phân bổ.
4) Số lượng đặt hàng dự kiến sẽ được điền:

              Số lượng đơn đặt hàng / Tổng đơn hàng x Số lượng phân bổ x 50%

Điều kiện tham gia: Nắm giữ trung bình hàng ngày 500 HT trong 30 ngày trước khi giao dịch Prime (17 tháng 3, 00: 00: 00 đến 15 tháng 4, 23:59:59)
Giới hạn cá nhân: Giới hạn cá nhân tỷ lệ thuận với tỷ lệ nắm giữ HT trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày trước ngày ra mắt, cụ thể như sau :

Số lượng HT nắm giữ trung bình Giới hạn tài khoản được mua
500 HT 400 USDT
1000 HT 800 USDT
1500 HT 1200 USDT
2000 HT 1600 USDT
2500 HT 2000 USDT

Việc bắt buộc dùng coin sàn để tham gia IEO dẫn đến rủi ro khá lớn cho nhà đầu tư nếu không mua được IEO. Có thể bị thua lỗ khá nặng 20-30%. Cụ thể như sau:

 

Coin Sàn BNB Của Binance: Đã giảm 18% sau đợt IEO Bittorent, do nhà đầu tư không mua được BTT Xả, Giamr 14% trong đợt IEO Fetch AI, Giam 12% sau đợt IEO Celer Network. Điều này là rủi ro khá lớn khi nhà đầu tư tham gia IEO. Nếu dùng BTC Mua bnb, Btc giảm và BNB Giam là lỗ kép. Nếu dùng usdt buy bnb. ít nhất lỗ 10% khi không mua được IEO.

 

 

Coin Sàn HT Của Houbi: Giam 18% trước khi IEO, Sau đó bơm lên 2.7$. Giam Tiếp 18% Sau IEO Top Network.

Bình luận facebook
Chia sẻ