Nhận 1k krotos ~ 10$ đang giao dịch trên sàn trade.io. Thanh Khoản Tiền Tươi.

Nhận 1k krotos ~ 10$ đang giao dịch trên sàn trade.io

B1: Vào link https://www.arkratos.io nhập mail

B2: Đăng kí tài khoản sàn https://exchange.trade.io cùng với mail bạn nhập ở trên
Phần thưởng sẽ được gửi sau

 

Bình luận facebook
Chia sẻ