SOLVE AIRDROP UPTO 833 SOLVE ~115$ ĐÃ LÊN SÀN KUCOIN

Link : http://vozblockchain.SOLVE_CARE

– Xác minh Human, chọn Get Solve reward

– Điền mail đăng kí sàn Kucoin, bật 2FA ( ai chưa đk thì điền trc đk sau cũng đc)

– Điền link profile twitter, follow 2 cái twitter, join 2 cái tele của nó

Bình luận facebook
Chia sẻ