Bibox ieo là gì. Thông tin và giá của các dự án ieo trên bibox orbit mới nhất.

CHI TIẾT THÔNG TIN VÀ GIÁ CỦA CÁC DỰ ÁN IEO TRÊN BIBOX

Một số thông tin IEO Mới nhất: 

Đăng ký mua trên Bibox Orbit sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 09:00 sáng ngày 22 tháng 4 năm 2019 (Giờ VN). Chi tiết giá và số lượng chào bán như sau:

1. The Force Protocol (FOR)

Tổng cung : 1.000.000.000 
Lưu hành ban đầu: 40.000.000 
Giá bán: 1 FOR = 0,02 USD 
Tổng số bán trên Bibox Orbit: 50.000.000 cho 
Số tiền tối đa huy động: 1.000.000 USD

2. Ludos (LUD)

Tổng cung: 10.000.000.000 LUD 
Lưu hành ban đầu: 21.210.000 LUD 
Giá bán: 1 LUD = 0,01 USD 
Tổng số bán trên Bibox Orbit: 50.000.000 LUD 
Số tiền tối đa huy động: 500.000 USD

3. Staking (SKR)

Tổng cung: 50.000.000.000 SKR 
Lưu hành ban đầu: 1.000.000.000 SKR 
Giá bán: 1 SKR = 0,00147 USD 
Tổng số bán trên Bibox Orbit: 335.000.000 SKR 
Số tiền tối đa huy động: 500,000 USD

4. X-Block (IX)

Tổng cung: 5.000.000.000 IX 
Lưu hành ban đầu: 375.000.000 IX 
Giá bán: 1 IX = 0,0055 USD 
Tổng số bán trên Bibox Orbit: 180.000.000 IX 
Số tiền tối đa huy động: 1.000.000 USD

#Bibox #IEO #BIX #FOR #LUD #SKR #XBlock

Vozblockchain Tổng hợp từ đội ngũ Bibox Việt Nam: https://T.me/BiboxVietnam

Anh em follow Fanpage Bibox Việt Nam nhé. Có thông tin gì sẽ thấy trước tiên: https://www.facebook.com/BiboxVietnam

 

Bình luận facebook
Chia sẻ