XBlockchain Meetup: Tại Hà Nội

Chúng tôi vui mừng thông báo sự kiện gặp gỡ XBlockchain được đồng tổ chức với Coin98VCC Exchange sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Thời gian: 

18.30 – 21.00, Ngày: 04 tháng 7 năm 2019  
Địa điểm: TOONG TRANG THI, Tầng 3-4, Số 8 Trang Thị Str., Hà Nội

Speaker của chương trình: 
– Đào Minh Tung, CEO của VCC Exchange. 
– Thanh Lê, Founder of Coin98.NET, Vietnam Blockchain influencer
– Soohan Han, Giám đốc Tiếp thị, Pundi X

Đối tác truyền thông: 
– VOZblockchain.com

Nội dung chính của chương trình: 

18:30 – 19:00 Tiếp nhận và kết nối 
19:00 – 19:10 Mở màn bằng Coin98 
19:10 – 19:30 Fuction X: Internet Blockchain là tương lai của Internet.
19:30 – 19:50 Sàn giao dịch VCC
19:50 – 20 : 10 Sự phát triển gần đây của Pundi X
20:10 – 20:40 Q & A 
20:40 – 21:00 Networking. 

Thạn mời anh em voz rảnh hôm đó nhớ ghé event chơi nhé. 

Đăng ký tham dự ở đây: 

https://www.eventbrite.com/e/xblockchain-meetup-hanoi-tickets-63740557724

Bình luận facebook
Chia sẻ