Zbg launchpad là gì? Thông tin dự án ieo eva mới nhất. Cap chỉ 0.552%

ZBG Sẽ mở bán IEO EVA trên nền tảng launchpad của mình vào 14h ngày 15-4. 

Thông số chi tiết Eva token: 

Thời gian mở bán: 13h ngày 15-4 theo giờ Việt Nam

Thời gian kết thúc: 13h ngày 16-4 theo giờ việt nam

Hardcap Eva token:  6.000.000 USD

Tổng số token: 12.000.000.000

Token lưu hành ban đầu:  0.552%

Public token price: 0.015 (Gía của ZT Coin sàn ZBG Sẽ được tính toán trong ngày mở bán Eva)

Số token mở bán trên ZBG: 400.000.000 (Không lockup)

Giới hạn mua cá nhân: 1000$ 

Mua tối thiểu: 20$

Private token price: 0.01-0.035 (Số token mở bán trong privatesale: 2.33%)

Private sale vesting: 16.5% Eva token đã được mở khoá,số token còn lại sẽ được mở khoá trong vòng 10 tháng sau listing

ZBG Launchpad: Token sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày sau Public sale. 

Một số thông tin có thể bạn quan tâm: 

Yêu cầu bắt buộc để tham gia ZBG launchpad:

  • Hoàn thành xác minh danh tính KYC. 
  • Holding tối thiểu 1500 ZT hoặc FZT để tham gia (1500 ZT=100$) Anh em chú rằng ZT Phải giữ trong toàn bộ quá trình ZBG Launchpad nhé anh em. 
  • Passed Google verification

Các bước tham gia ZBG launchpad: 

  • Nhập khối lượng của ZT hoặc USDT, nhập vào Google otp,Nhấp vào thỏa thuận mua bán token và confirm là xong. 
    Vui lòng vượt qua KYC, xác minh Google OTP và đọc thỏa thuận trước launhpad bắt đầu. 

 

Bình luận facebook
Chia sẻ